Мита и такси

Митата и таксите отдавна се използват от правителствата като средство за закрила на местното производство и набиране на приходи. Има три вида бариери за износителите, навлизащи в дадена държава:

  • Тарифни ставки: обикновено процент от стойността на стоката или единна ставка на килограм или литър.
  • Тарифни квоти: в този случай предварително определен годишен обем стоки от всички източници може да бъде внесен в страната безмитно. Количества над този обем се обмитяват. (САЩ използват този подход за контролиране вноса на захар и за запазване цените на местното производство)
  • Нетарифни бариери: Някои продукти от определени страни са забранени за внос. Този тип ограничения обикновено се налагат при рискове за общественото здраве. (Говеждото месо от Великобритания беше забранено на много пазари, поради загрижеността за разпространението на болестта “Луда крава” сред добитъка)
  • Разрастването на търговските блокове като ЕС и НАФТА донякъде опростява тези въпроси. Все пак отделните страни винаги ще следват политика на закрила на своите граждани и вътрешните пазари.
  • Всяка страна има собствена митническа тарифа, така че износителите трябва да се свържат със съответното ведомство в целевата страна, за да получат подробната информация, от която се нуждаят.
  • Източници на информация:
  • БАРДА, ИАНТ, БТПП, АМСП, БСК
  • Интернет страницата на страната, към която сте се насочили
  • За Европейския съюз - Делегацията на Европейската комисия в София