Какво е международен маркетинг?

Международен маркетинг е продажбата на стоки и услуги отвъд националните граници. Такива продажби могат да бъдат директно към дистрибутор, търговец на дребно, преработвател или краен клиент/потребител в странат на внос. Могат да бъдат използвани и други методи на международен маркетинг.
Международният маркетинг включва:
1. Внос и износ на стоки и услуги
- Лизензиране: Използва се, когато международният продавач позволява на друга фирма на чуждестранния пазар да използва негови патенти, търговски марки, фирмени знаци и др. срещу съответно заплащане.
-  Смесено предприятие (“джойнт венчър”): Две фирми се обединяват, за да последват общи интереси на чуждестранен пазар. Условията на такова смесено предпиятие могат да включат съвместно участие на пазара, съвместно ползване на производствени мощности, съвместен маркетингов офис и др.
- Чуждестранни дъщерни фирми: Международният продавач регистрира на чуждия пазар отделна стопанска единица, която е изцяло притежавана от него или с дялово участие на други фирми, които присъстват на този пазар.
- Износ на вътрешна продукция: Български продукт, продаван на експортен пазар.
2. Ползите от износа- ако разгледаме ползите, ще открием, че износът винаги е привлекателен. Износът може да се използва като основа за постигане на всяка от ключовите цели на бизнеса – увеличение на продажбите, печалби, увеличение на пазарния дял, или разширяване на дейността. За фирмата е важно да знае коя от тези ползи е залегнала в нейната експортна визия. Това ще помогне при насочването на необходимите ресурси и установяването на правилните срокове за постигане на експортните цели и по този начин – реализиране на очакваните ползи:
Някои от ползите от износа са:
- Увеличаване  на продажбите и печалбите
- Намаляване зависимостта от вътрешния пазар
- Компенсиране колебания на пазара
- Развитие на конкурентноспособността
- Осигуряване на основа за разширяване и растеж на бизнеса
- Оползотворяване  на неизползван производствен капацитет
Предизвикателствата на бизнеса
Решението за навлизане в експортния бизнес не трябва да се взима лекомислено. Почти всеки етап от решението за износ изисква нови инвестиции на време и финансови средства  заедно с развитието на нови умения и нагласи. Със сигурност ще възникне нуждата от допълнителни оборотни средства. Успешният износ означава дългосрочен ангажимент на ръководството на фирмата.