Общо управление на качеството

Общо управление на качеството (Total Quality Management - TQM)
Общото управление на качеството може най-добре да се опише като философия за осъществяване на бизнес. В основата на успешния подход за общо управление на качеството е идеята, първо да се определи качеството и после да се произвежда това качество от първия път, всеки път.

Основни елементи на общото управление на качеството в бизнеса:

 • Съответствие със стандартите - 100%
 • Превантивни програми за избягване на несъответствие със стандартите
 • Без дефекти - неизменно постигане на стандарта за качество
 • Измерване качеството на процесите (разходи поради несъответствие със стандарта)
 • Общото управление на качеството разглежда всяко отделно действие във фирмата като процес. Всичко - от писането на фактури и товарителници до най-сложните производствени функции. След това гореописаните четири елемента се прилагат като стандарт за качество за този процес.


Пример:

 • Изготвяне на фактура: направи го правилно първия път и всеки път.
 • Производство на сладко: направи го в съответствие със стандарта за безопасност и качество първия път и всеки път.
 • Програмата за общо управление на качеството може да се предприеме преди другите програми за качество, но в повечето случаи този тип управленска философия ще се прояви и в другите системи за качество, които прилагате.
 • Прилагането на системи за осигуряване на качеството налага следните разходи:
 • Стойност на привеждането в съответствие: Разходи на фирмата по промени в дейностите с цел изпълнение на изискванията на съответната програма.
 • Многократни разходи: Нови производствени разходи, свързани със стойността на допълнително изследване на продукцията, бучение на персонала, годишни лицензни такси, провеждане на одит и др.
 • Еднократни разходи: еднократен разход и инвестиция във въвеждането на програма за безопасност на храните, включително и времето, вложено от ръководството.