Конкуренция

Конкуренцията е неизбежна. С навлизането на повече фирми на световните пазари конкуренцията ще се увеличава още повече.

Често фирмите вярват, че имат такъв уникален продукт, че няма да имат конкуренция. Често се шокират, когато отидат в други страни и открият продукти, подобни на техния. В хранително-вкусовата промишленост няма много продукти , които да са наистина нови или новаторски. Иновацията идва от различните видове обработка и пакетиране.

Ето защо, особено важно е добре да познавате и разбирате конкурентите си. Вашият сегмент от пазара ще диктува срещу кого се съревновавате.

 • Кои са конкурентите? (разделете ги на основни и второстепенни)
 • Какви продукти продават?
 • Къде се намират техните производствени и търговски звена?
 • Как разпространяват продуктите си?
 • Къде продават продуктите си? (напр. пунктове за търговия на дребно, хотели, ресторанти, институции, географски райони и т.н.)
 • Какви нови продукти разработват?
 • Как е опакован и етикетиран техният продукт?
 • Кои са пазарните лидери? (най-голям пазарен дял, новаторство в разработването на продукти и опаковки)
 • Какво е финансовото им състояние? (разгледайте годишни отчети, редитни документи, следете за публикации в пресата, и др.)
 • Какви са силните страни и слабостите им? (Направете такъв анализ на основните конкуренти)
 • Каква е пазарната им стратегия? (високо качество и обслужване, ценова онкуренция и т.н.)
 • Какъв вид маркетингови програми използват? (отстъпки за плащане в брой или закупуване на количества, програми за отложено или разсрочено плащане, рекламни кампании и др.)
 • Сключили ли са стратегически съглашения или партньорство с други фирми?
 • Имат ли влиятелни връзки по линия на собствениците?
 • Растат ли? (вътрешни инвестиции, придобивки)
 • Има ли нови конкуренти, които навлизат на пазара?
 • На пазара навлизат ли нови продукти, които могат да заместят съществуващи продукти?


Помнете, че някои от конкурентите ще навлизат на експортния пазар за първи път, докато други ще имат богат опит в международния маркетинг. Изучавайте тези фирми, които имат успех в международните продажби. Може да научите доста, като прегледате какво са направили “както трябва”.

Ако извършвате проучването сами, помнете че трябва да разглеждате информацията обективно.