Предприемане на проучване и анализ на пазара

Тази дейност може да бъде скъпа и времепоглъщаща, затова концентрирайте ресурсите си върху нещата, които наистина имате нужда да знаете. Важно е да получите информация за всички аспекти, свързани с износа на вашите продукти

1. Важни фактори:

 • Защо искате да изнасяте? (Какво мислите да правите?)
 • Как ще се използва проучването? (От кого? С каква цел? Кога се нуждаете oт него?)
 • Какви са настоящите ви познания за целевия пазар? (Кой какво знае?)
 • От каква информация наистина се нуждаете? (Големият или основен въпрос, на който трябва да си отговорите)
 • Какви са вашите ресурси и ограничения? (Пари, време, персонал, други?)
 • Kога искате да започнете да продавате на този пазар?
 • Разполагате ли с вътрешнофирмени ресурси за проучването?
 • Използване на външна фирма за пазарни проучвания
 • Как ще изберете фирмата?
 • Разработване на техническо задание за тяхната работа
 • Установяване на график за докладване
 • Определяне на бюджет за пазарно проучване
 • Има ли програми за подкрепа при осъществяване на пазарни проучвания? (напр. държавни програми)
 • За информация се обърнете към ИАНТ, БАРДА, БТПП, АМСП, БСК
 • Помнете, че когато проучването започне, може да се наложи да адаптирате техническото задание спрямо фактите. Правете го внимателно, за да не се отклоните от целта или да надхвърлите бюджета


2. Въпроси, на които пазарното проучване трябва да отговори

 • Колко голям е пазарът?
 • Колко бързо расте?
 • Има ли нужда или място за още един продукт или нов продукт на пазара?
 • Какъв обем продажби или пазарен дял можете да очаквате?
 • Кои ще бъдат клиентите? Какво ще търсят?
 • Продуктът ви нуждае ли се от допълнително разработване, за да стане риемлив за пазара?
 • Ще бъде ли приемлива опаковката или трябва да се смени?
 • Къде клиентите биха купили вашия продукт?
 • Какви програми за маркетинг и реклама ще са ви нужни и на каква цена?
 • Варианти за транспорт и доставка и съответните разходи?
 • Какви законови разпоредби и стандарти са приложими? (напр. езопасност на храните, обозначения на етикетите и др.)
 • Кои са вашите конкуренти? (продукти, капацитет, големина, местонахождение и др.)


Проучването на световните пазари често е голямо предизвикателство. Може да откриете няколко потенциални пазара за вашия продукт. Важно е да помните, че всеки чуждестранен пазар ще има своите уникални характеристики и предизвикателства.