Обозначение и маркировка

Етикетите са важен елемент от вашата маркетингова програма. Те придават идентичност на вашия продукт в очите клиентите и потребителите. Етикетите предоставят и информация за съставките, питателността и начина на употреба на продукта.
В повечето страни има разпоредби, които установяват определена информация, която трябва да се съдържа в етикета. Консултирайте се с регулаторния орган в съответната страна, преди да започнете да проектирате етикета.

ИАНТ, БАРДА, АМСП, БТПП и БСК могат да ви помогнат при получаването на информация за регулаторните органи в конкретни държави.

Етикетите предоставят важна информация:

 • Какъв продукт има в опаковката?
 • Обяснение как да се използва продуктът (може да е включена и готварска рецепта)
 • Трябва да съобщава нетното тегло, броя или обема на съдържанието в опаковката.
 • Изброява съставките в низходящ ред според теглото им.
 • Диетологична информация (напр., протеини, мазнини, калории за една доза)
 • Срок на годност (да се консумира преди)
 • Може да се налага индикация за качество (напр., някои плодове се класифицират по големина)
 • Специални изисквания за съхранение (напр., да се съхранява дълбоко амразено, да се съхранява в хладилник след отваряне)
 • Може да се налага декларирането на използвани консерванти или добавки, използвани при обработката)
 • Трябва да е на езика на страната, където се пласира.
 • Някои страни изискват информация на повече от един език (напр., Канада - английски и френски)
 • Страна на произход на продукта
 • Предупреждения за потребителя (напр., да се съхранява на недостъпно за деца място)
 • Потенциални алергени (напр., може да съдържа фъстъци или фъстъчено масло)
 • Може да има специални изисквания за етикетите на храни, обработвани с облъчване
 • Може да има изисквания за етикетите на храни, съдържащи ГМО (генетично модифицирани организми)
 • Декларация за органичен произход, ако може да се предостави съответния сертификат
 • Трябва да включва вярна информация за продукта
 • Търговските вериги изискват и бар-код на всички опаковки
 • Не отпечатвайте етикетите, преди да са били одобрени в страната, за която са предназначени.