Процесът на проучване на конкуренцията

Проучването на конкуренцията е продължаващият процес на проследяване и разбиране действията на вашите конкуренти на пазара.

Процес на проучване на конкуренцията:
1. Планиране - 10-15%
2. Събиране/ Сверяване  - 25% - 35 %
3. Анализ - 25 - 35 %
4. Представяне на информацията - 10-15%
5. Оценка/Управление - 10-15%

Както и проучването на пазара, проучването на конкуренцията е продължаващ процес. Данните и информацията бързо остаряват. Конкурентите променят стратегиите си често, така че фирмите трябва да актуализират събраната информация и анализите си относно дейността на конкуренцията.

Познаването на конкурентите ви позволява да вникнете в начините, по които биха реагирали на вашето навлизане на пазара.

Не е лесно да се определи какъв ще бъде следващият ход на конкуренцията. Наблюдавайте действията им и анализирайте как реагират в различни ситуации, възникващи на пазара. Реагират ли бързо на ценова конкуренция? Рекламата им насочена ли е към определен сегмент на пазара? Често ли променят целевата си група клиенти или са последователни? Има ли определена тенденция в поведението им, която се проявява с течение на времето? Обръщайте внимание на дребните неща, които конкурентите правят или казват. Наблюдавайте техните рекламни кампании, коментарите им в медиите, поведението им на търговски изложения, коментарите на търговския им персонал.

Натрупвайки опит, ще ви бъде по-лесно да предугаждате следващите ходове на конкуренцията. Това ще бъде ваше конкурентно предимство.
Притежаването на добра и надеждна информация за конкуренцията е важна част от вашият мркетингов план.

Конкурентно предимство:
Създаването и поддържането на конкурентно предимство е предизвикателство за повечето фирми, защото клиентите и конкурентите се променят постоянно. Какви са вашите конкурентни предимства?

Конкурентно предимство може да се изгради на основата на един или всички тези фактори:

 • Висококачествен продукт според разбирането на клиента/потребителя
 • Високо ниво на обслужване според разбирането на клиента/потребителя
 • По-добри системи за дистрибуция и доставка
 • Действащи системи за безопасност и качество на храните (НАССР, ISO 9000 и др.)
 • По-голям капацитет за научно изследователска и развойна дейност
 • По-ниска цена от конкурентите
 • Предлагане на по-изгодни условия на клиентите
 • Силна програма за реклама и промоция, изграждаща позитивен образ
 • Характеристики на продукта
 • Новаторство в опаковките
 • Географско предимство
 • Лично отношение
 • Финансовото състояние на фирмата


Това, разбира се, не е изчерпателен списък.